Amiralen besöker Anders Mansen 2010

På sjönAmiralen besöker A Mansén i Mariehamn på Åland (juni 2011)

Som denna tidnings läsare väl känner till så utspelade sig under förra året en allvarlig konflikt mellan A Mansén och Cigarrkommissionen. Saken rörde Manséns kritik att Kommissionen underlät att publicera sig i Cucciolo vilket sedermera visade sig vara inte korrekt. Den kan utan tvekan tillbakavisas helt och fulltständigt.

Emellertid rörde själva sakfrågan lemlästning och demontering av en äkta kamskaft. Kanske inte helt uppenbar för alla. Maskinen ifråga ägs av nämnda A Mansén och har genom sin speciella karaktär och historia av SDK (r) förklarats som unik. Under flera år har maskinen förvarats nedmonterad och nerpackad i diverse lådor i ett mörkt garage. Ett skelett av densamma visades upp vid evenemanget Bella Åland i början av 2000 talet i Mariehamn.

Några år senare var maskinen delvis restaurerad och i körbart skick. Den döptes omgående till Femme Fatale. Skälet var dess brutala, till och med erotiska utstrålning och skönhet, farlig för varje äkta Ducatist som kommer i dess närhet. Sannolikt är det kombinationen av den svarta ramen och i övrigt blankt stål och aluminium, för att inte tala om det utstuderade avgassystemet, som framkallar både begär och inte helt tillåtna lustar. 2011 verandan

Allt hade varit sin ordning om inte nämnde A Mansén under hösten 2009 berövade maskinen dess framgaffel. Gaffeln lånades ut under oklara former. Förvisso till en känd Ducatist boende på Åland, men ändå ett med ett klart övertramp av civiliserade normer och beteende. Saken kom samtidigt både till Cigarrkommissionens och SDK (r) kännedom.

Denna händelse var den egentliga anledningen till att ett antal Ducatister ur båda organisationerna begav sig till Åland för att uppsöka A Mansén för att med lämpliga metoder förklara lägets allvar, inte minst för A Mansén personligen. I den överenskommelse som ingicks den 11 september 2009 efter en långvarig förhandling och vänskaplig övertalning i sagde Manséns garage framgår följande i paragraf 6:

” §6 A Mansén förklarar erkänner vidare sina avsteg från generallinjen innebärande:

Att lemlästningen av Femme Fatale var ett misstag och ett allvarligt avsteg från de värden som präglar gemenskapen samt att nämnda Femme Fatale före den 1 juni 2011 är återställd i körbart skick och i minst det utförande som framgår av foton från senast genomförda Bella Åland samt att nämnda Femme Fatale I all framtid bibehålls i körbart, trafikdugligt skick och under former som passar en äkta kamskaft samt ges tillfälle att komma ut i friska luften. Regelbundet!

A Mansén förklarar vidare att Femme Fatale i framtiden kommer att skötas, vårdas, förvaras, repareras, behandlas på det sätt som tillkommer den Store Taglionis förnämsta konstverk; skapelse och konstruktion: Kamskaftaren.

Cigarrkommissionen förklarar in gengäld göra ett avsteg ifrån de annars universellt gällande bestämmelserna avseende medlemskap i Kommissionen och förklarar A Mansén var intagen som medlem i och med undertecknandet av detta förhandlingsprotokoll. Kommissionen förklarar att avsteget är unikt och inte av någon levande eller juridisk person kan användas som argument för att ändra Kommissionens permanent gällande bestämmelser för inträde.” (övriga delar av avtalet är hemligt)

Mitt besök skedde på uppdrag av Cigarrkommissionen och SDK (r) . Syftet var att undersöka om avtalat uppfyllts. Det gällde att med egna ögon konstatera huruvida Femme Fatales framgaffel var återställd och maskinen i övrigt var såsom det stadgas i avtalet i ”körbart, trafikdugligt skick och under former som passar en äkta kamskaft”.

Jag kan rapportera att betydanden framsteg skett i alla avseenden. Femme Fatale är i excellent, brukbart skick. Framgaffeln är återställd. Det förföriska avgassystemet är nu dragit innanför de mellersta ramrören vilket gör att föraren inte behöver få skaften på sina stövlar uppbrända av värmen. Vilket i och för sig understundom gav upphov till extra rökutveckling och därmed aderade ytterligare en air av feministisk brutalitet och lockelse och just därför inte var av helt negativ karaktär. Maskinens utstrålning är om möjligt ännu starkare än tidigare. Utan tvekan kan Femme Fatales tillstånd sägas vara helt i enlighet med de bästa av Fabio Taglionis traditioner och helt följa politikens generallinje. Det är en kulturgärning som är utförd.

Under besöket bjöd A Mansén på rundtur i sin egen klinkerbyggda Ålands jakt. Färd2011 Torsken röker cigen gick i strålande sol i de södra delarna av den Åländska skärgården. Båten var utrustade med sjörom och goda cigarren vilka bland annat avfyrades i samband med landstigning på en av de mindre öarna. Här upplät lokalbefolkningen respektfullt en veranda med bekväma bänkar för samtal och avkoppling.

Kombinationen av espresso, sjörom och ytterligare torpeder fulländade denna utsökt trevliga eftermiddag. Resterna av det torskhuvud som användes vid förhandlingen i september 2010 inspekterades. På grund av den inte helt angenäma doften under förruttnelseprocessen blev det nödvändigt att flytta huvudet till båthuset. Där sol och vind samt lämpliga maskar nu nästan helt frilagt benen.

Vid återkomsten till Mariehamn intogs i den Mansénska villans berså en grandios middag med goda viner och med efterföljande espresso och ytterligare några rejäla cigarrer samt rikligt med grappa. Till slut var det dags för inspektion av Femme Fatale om vilken jag redan rapporterat. Utmattad men synnerligen tillfredställd med mitt besök, vacklade jag lätt berusad till sängs. Till min förläggning disponerade jag ett stort rum med utsikt över trädgården med allt bekvämligheter, inklusive privat dusch och toalett.

Till A Mansén, en stor Ducatist, vill jag framföra ett stort tack.

Mariehamn den 9 juni 2011

AMIRALEN

Kommentera