Internationellt 1984

 (Ducatibladet nr 2 Årgång 1. 1984)

I slutet på sommaren fick jag ett nytt brev från Gerrit-Jan Rebel, som är ledamot i race-kommitten, Ducati Owners Club i Holland med en förnyad inbjudan till roadracing på tävlingsbanan i Zolder, Belgien

Eftersom jag skrev lite kortfattat i förra numret om denna begivenhet kan det vara på sin plats att ge lite mer information i det här. Med förhoppning att någon eller några ska känna sig frestade med ett besök. Tävlingen som arrangeras av den Holländska Ducatiklubben äger som sagt märkligt nog rum i Belgien. Fråga mig inte varför. I år startade ca 150 cyklar från olika håll i. Europa, fördelade på sex klasser. Startavgiften uppgår till ca 200 kr för en cykel. Anmäler man flera så blir det billigare. Holländarna är intresserade av så många startande som möjligt så det vore ju kul om någon svensk fanns på plats nästa år.

0m man inte vill tävla kan man alltid bese evenemanget som åskådare. Det finns möjlighet till fri camping i närheten av banan och i år var campingen öppen fredag-söndag (tävlingen äger i år rum på lördagen den 1 sept. ) . För att komma tiII Zolder så följer man E 39 antingen från Aachen eller Antwerpen tills man möter skyltningen tiIl Zolder. Ni som är intresserade skriv till:

DUCATI CLUB NEDERLAND Blomstede 50 3608 Tj Maarsen Holland

Med samma brev följde en lista med adresser till Ducatiklubbar i andra Iänder. Att det finns en Owners Club i Italien, England och Luxemburg är kanske inte speciellt förvånande men mera, kanske, då man i samma lista upptäcker att det finns Ducatifreaks både på New Zeeland och i Australien. Även om man nu inte ska åka dit kan det ju vara roligt att veta.

 

Lars Ekeman.